Treninzi za mlade osobe sa invaliditetom i članove njihovih porodica

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla je 14. juna 2019. godine u tržnom centru „Dramar" u Tuzli organizovala drugi trening za mlade osobe sa invaliditetom pod nazivom „Modeli u pristupu invalidnosti, klasifikacija invalidnosti", te trening za njihove roditelje i članove porodica.

Slika 1. Partnerska organizacija IC Lotos organizovala drugi trening za mlade osobe sa invaliditetom pod nazivom „Modeli u pristupu invalidnosti, klasifikacija invalidnosti

Učesnici treninga za mlade su u grupama aktivno radili na prepoznavanju modela u pristupu invalidnosti, te važnosti zagovaranja ka ostvarivanju prava i jednakih uslova za život osoba sa invaliditetom, te vježbali tehnike komunikacije koja je od ključne važnosti za zagovaranje i aktivno učešće u društvu. Trening su vodile Zumreta Galijašević i Senaida Sarajlić a prisustvovalo je 15 mladih osoba sa invaliditetom.

Slika 2. Partnerska organizacija IC Lotos organizovala drugi trening za mlade osobe sa invaliditetom pod nazivom „Modeli u pristupu invalidnosti, klasifikacija invalidnosti

Istovremeno je održan trening za roditelje i članove porodica mladih osoba sa invaliditetom koji su vodile Sandra Marković i Amira Salković a kojem je prisustvovalo 11 učesnika.

Treninzi su organizovani u okviru projekta "Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH", koji I.C. „Lotos" provodi u partnerstvu sa Centrom za samostalni život "STIL" iz Štokholma, finansiranom od strane MyRight.

Više informaciaj na web stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla na sljedećem linku: https://www.ic-lotos.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World