Treći treninzi/sesije za mlade sa invaliditetom i članove njihovih porodica

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla je 28. juna 2019. godine u Tuzli organizovala treći trening/sesiju za mlade osobe sa invaliditetom i trening za njihove roditelje i članove porodica.

Slika 1. partnerska organizacija informativni centar za osobe sa invaliditetom „lotos

Sesiji su prisustvovali mladi s invaliditetom koji su već predhodno prošli program u okviru projekta, kao i učesnici novog ciklusa koji su međusobno razmjenjivali iskustva i diskutovali o izazovima, preprekama i problemima s kojima se suočavaju u životu.

Sesiju za mlade osobe sa invaliditetom vodila je Senaida Sarajlić a prisustvovalo je 16 mladih s invaliditetom.

Sesiji za roditelje i članove porodica mladih osoba sa invaliditetom prisustvovalo je 8 učesnika, a sesiju je je vodila Larisa Bajrić.

Slika 2. partnerska organizacija informativni centar za osobe sa invaliditetom „lotos

Treninzi su organizovani u okviru projekta "Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH", koji I.C. "Lotos" provodi u partnerstvu sa Centrom za samostalni život "STIL" iz Štokholma, finansiranom od strane MyRight.

Više informacija na web stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla na sljedećem linku: https://www.ic-lotos.org.ba/

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World