KOLOSI - Treća informativna sesija u okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna“

U okviru projekta ”Ovdje sam - vidljiva i ponosna” u Udruženju žena sa invaliditetom IMPULS 11. novembra 2022. godine u organizaciji Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI, održana je treća informativna sesija o rodnoj ravnopravnosti i integraciji ravnopravnosti žena i djevojaka sa invaliditetom.

Slika nastala tokom sastanka 11. novembra u BijeljiniSastanku/sesiji su prisustvovali predstavnici rukovodećih organa iz deset udruženja koja čine Koaliciju. Prisutni su upoznati sa trenutnim aktivnostima na projektu „Ovdje sam - vidljiva i ponosna”, sa aktivnostima Foruma žena koalicije, odnosno da je u Bijeljini 2. novembra održan sastanak sa predstavnicima MyRight-a i članicama Foruma žena s invaliditetom. Tema sastanka jebila budući rad i djelovanje Foruma žena s invaliditetom koalicije KOLOSI.

Na sastanku/sesiji su izabrane predsjednica i podpredsjednica Foruma žena s invaliditetom te je donijeta odluka da se prihvata i podržava rad Foruma žena s invaliditetom i novoimenovano rukovodstvo. Zaključeno da se u Sarajevo na „Radionicu izrade plana implementacije prioritetnih ciljeva Foruma žena s invaliditetom” planiranu za krajem mjeseca novembra, upućuju predsjednica i podpredsjednica Foruma žena s invaliditetom i project koordinator Koalicije KOLOSI.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

"Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World