Sjednica Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 24. avgusta 2018. godine održao je sjednicu u Informativno-edukativnom centru za lica sa distrofijom "MD".

Slika. Sjednica KOOKS, 24. avgust 2018.

Na sjednici su razmatrane sljedeće tačke:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;

2. Analiza Uredbe o pomagalima koju je usvojila Vlada KS;

3. Donošenje odluke o apliciranju na program MyRight-a;

4. Donošenje odluke o organizovanju tradicionalne godišnje konferencije KOOKS;

5. Analiza izbornih programa političkih partija;

6. Razno.

Sjednici je pored predstavnika udruženja koja čine KOOKS, prisustvovao i bivši ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, g. Muamer Bandić.
Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World