Sastanak Aktiva/Odbora mladih osoba sa invaliditetom KOO KS

U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, 29. maja 2019. godine održan je sastanak Aktiva/Odbora mladih osoba sa invaliditetom Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Slika. Sastanak Vijeća mladih osoba sa invaliditetom KOO KS, održan 29. maja 2019, godine u Udruženju slijepih KS

Sastanku su prisustvovali i drugi predstavnici KOO KS, a tokom ovog sastanka zvanično je za predsjednicu Aktiva/Odbora mladih osoba sa invaliditetom izabrana Nadina Imamović, članica Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Na sastanku je usvojen Program rada Aktiva/Odbora mladih osoba sa invaliditetom KOO KS, te su dogovorene aktivnosti za naredni period.

Aktivi mladih osoba sa invaliditetom formirani su 2018. godine u svih pet koalicija koje okuplja MyRight-BiH, kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Sastanak Aktiva/Odbora mladih osoba sa invaliditetom Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo održan je u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World