Sastanci sa roditeljima mladih s invaliditetom u organizaciji KOLOSI

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI, održala je tri konsultativna sastanka sa dvadeset roditelja mladih osoba sa invaliditetom tokom avgusta 2020. godine. Sastanci održani u prostorijama Koalicije KOLOSI i u "Udruženja gluvih i nagluvih regije Bijeljina”.

Na sastanicma su iznešeni mnogobrojini problemi sa kojima se suačavaju mladi sa invaliditetetom u ostvaraivanju njihovih prava, problemi koje najviše osjete kako oni sami tako i njihovi roditelji. Predložene su buduće akcije u cilju njihovog riješavanja, te unapređenja poštivanja prava djece i mladih sa invaliditetom.Slika 2. koalicija organizacija osoba sa invaliditetom grada bijeljina kolosi, održala je tri konsultativna sastanka sa dvadeset roditelja mladih osoba sa invaliditetom tokom avgusta 2020. godine. sastanci održani u prostorijama koalicije kolosi i u

Roditelji podržavaju sve aktivnosti koje provodi Koalicija KOLOSI Bijeljina i njene organizacije članice u radu sa mladima, od učešća u radu Aktiva za mlade osobe sa invaliditetom, različitih radionica za mlade do uključivanja mladih u mnoge sportske aktivnosti u sportskim klubovima, koje za cilj imaju njihovo osamostaljivanje, zapošljavanje i potpunu inkluziju u društvo u kojem žive.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI sastanke sa roditeljima realizuje u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti.

Više slika na facebook stranici MyRight-BiH na slijedećem linku: https://www.facebook.com/myrightbih

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World