Sastanak Aktiva mladih osoba sa invaliditetom Koalicije 'Zajedno smo jači'

U vodećoj organizaciji Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije „Zajedno smo jači" Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa" 25. aprila 2019. godine održan je sastanak Aktiva (vijeća) mladih osoba sa invaliditetom.

Slika. Sastanak Vijeća mladih osoba sa invaliditetom Koalicije 'Zajedno smo jači', 25. april 2019.

Na sastanku se razgovaralo o mapiranjeu mladih osoba sa invaliditeom u Hercegovačko-neretvanskog kantona/županiji, njihovom položaju koji se pokazao jako lošim, kao i njihovom učešću u organizacijama. Učesnici sastanka su žaključili da je neophodno aktivno učešće mladih osoba sa invaliditetom u organizacijama kako bi došlo do konkretnih promijena, odnosno kako bi sami zagovarali za svoja prava i za ono šta je njima najviše važno.

Aktivi mladih osoba sa invaliditetom formirani su prošle godine u svih pet koalicija koje okuplja MyRight-BiH, kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Sastanak Aktiva mladih osoba sa invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije „Zajedno smo jači" realizovan je u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnost 2018.-2021.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World