Sastanak sa Koalicijom OOSI regije Doboj i članicama Foruma žena

Slika nastala tokom prvog dijela sastanka sa predstavnicima Koalicije OOSI regije Doboj 26. oktobra 2022U okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna!" u Doboju su danas, 26. oktobra 2022. godine predstavnice MyRight BiH održale sastanak sa predstavnicima/cama partnerske Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj i članicama njihovog novoformiranog Foruma žena s invaliditetom.

Tema sastanka je budući rad i djelovanje Foruma žena sa invaliditetom regije Doboj.

Isti sastanak je prethodno, 24. oktobra održan u Sarajevu sa predstavnicima/cama Koordinacionog odobora udružena osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i članicama Foruma žena s invaliditetom.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku: http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

Slika nastala tokom drugog dijela sastanka sa predstavnicima Koalicije OOSI regije Doboj i njihovim Forumom žena sa invaliditetom 26. oktobra 2022#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilities #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#Kolosi Bijeljina

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

"Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World