Sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih građana Živinice

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 22. aprila 2019. godine u Živinicama organizovalo sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih građana Živinice.

Slika. Udrženje slijepih Kantona sarajevo 22. aprila 2019. organizaovalo sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih građana Živinice povodom promocije Vodiće za donosioce odluka o pravima slijepi osoba

Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo razgovarali su sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih građana Živinice o projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika /vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o položaju slijepih u Tuzlanskom kantonu, kao i o problemima sa kojima se susreću njihova udruženja i članovi.

Vodič za donosioce odluka je izrađen u cilju olakšavanja rad udruženja u zagovaranju za prava slijepih osoba. Od veoma velikog je značaja razumijevanje ambijenta u kojem se zagovara, poznavanje ustavne strukture BiH, te zakona i drugih propisa kojima se regulišu prava slijepih osoba na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.

Sastanak je organizovan u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske (SRF), finansiranom od strane MyRight.

Više informacija o projektima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo možete naći na web stranici: http://www.slijepi-sa.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World