Sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih građana Travnik

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 19. aprila 2019. godine u Travniku organizovalo sastanak sa liderima i aktivistima Međuopćinskog udruženja slijepih građana Travnik.

Slika 1. Partnerska organizacija Uduženje slijepih Kantona Sarajevo održalo sastanak sa predstavnicima Udruženjem slijepih građana Travnik, 19. april 2019. Travnik

Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo razgovarali su sa liderima i aktivistimaUdruženja slijepih građana Travniko projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika /vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o položaju slijepih u Srednjobosanskom kantonu, kao i o problemima sa kojima se susreću njihova udruženja i članovi.

Slika 2. Partnerska organizacija Uduženje slijepih Kantona Sarajevo održalo sastanak sa predstavnicima Udruženjem slijepih građana Travnik, 19. april 2019. Travnik

Priručnici/vodiči su izrađeni u cilju olakšavanja rad udruženja u zagovaranju za prava slijepih osoba. Od veoma velikog je značaja razumijevanje ambijenta u kojem se zagovara, poznavanje ustavne strukture BiH, te zakona i drugih propisa kojima se regulišu prava slijepih osoba na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.

Sastanak je organizovan u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske (SRF), finansiranom od strane MyRight.

Više informacija o projektima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo možete naći na web stranici: http://www.slijepi-sa.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World