Sastanak sa predstavnicima Udruženja slijepih Bosansko-podrinjskog kantona

U okviru projekta koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo relizuje kroz program MyRight u BiH, 12. decembra 2018. godine u Goraždu je održan sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih Bosansko-podrinjskog kantona.

Slika 1. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 12. decembra 2018. godine održalo sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih Bosansko-podrinjskog kantona

Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo razgovarali su sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih Bosansko-podrinjskog kantona, o projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika/vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tokom sastanka razgovarano je o položaju slijepih u BPK, kao i o problemima sa kojima se susreće njihovo udruženje.

Slika 2. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 12. decembra 2018. godine održalo sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih Bosansko-podrinjskog kantona

Učesnici sastanka su u razogovoru isticali da će priručnici/vodiči olakšati njihov rad na zagovaranju za prava slijepih. Također su istakli da institucije vlasti u BPK ne daju adekvatnu podršku njihovom udruženju, ne uključuju ih u pripremu dokumenata koji su od interesa za slijepe osobe, te ne izdvajaju adekvatna finansijska sredstva za rad i funkcionisanje Udruženja slijepih Bosansko-podrinjskog kantona.

Sastanak je organizovan u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske (SRF), finansiranom od strane MyRight.

Više informacija o projektima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo možete naći na web stranici: http://www.slijepi-sa.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World