Sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja građana oštećenog vida Tuzla

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 16. aprila 2019. godine u Tuzli organizovalo sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.

Slika 1. Partnerska organizacija Uduženje slijepih Kantona Sarajevo održalo sastanak sa predstavnicima Udruženja građana oštećenog vida Tuzla, 16. april 2019. Tuzla

Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo razgovarali su sa liderima i aktivistima Udruženja građana oštećenog vida Tuzla o projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika /vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o položaju slijepih u Tuzlanskom kantonu, kao i o problemima sa kojima se susreću njihova udruženja i članovi.

Učesnici sastanka su u razogovoru isticali da će priručnici/vodiči olakšati njihov rad na zagovaranju za prava slijepih. Od veoma velikog je značaja razumijevanje ambijenta u kojem se zagovara, poznavanje ustavne strukture BiH, te zakona i drugih propisa kojima se regulišu prava slijepih osoba na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.

Slika 2. Partnerska organizacija Uduženje slijepih Kantona Sarajevo održalo sastanak sa predstavnicima Udruženja građana oštećenog vida Tuzla, 16. april 2019. Tuzla

Aktivisti su istakli da je došlo do određenog unapređenja partnerskih odnosa sa institucijama vlasti. Ipak, to nije dovoljno jer saradnja još nije dostigla odgovarajući nivo, a podrška koja im se pruža od strane lokalne zajednice je simbolična. Detaljno je razgovarano o problemima u oblastima: pristupačnosti, tiflotehničkim pomagalima za slijepe, obrazovanju, zapošljavanju, zakonima koji se nalaze u proceduri donošenja, a od interesa su za slijepe osobe, kao i o položaju udruženja slijepih u našem društvu. Tražen je najefikasniji način zajedničkog zagovaranja da se pitanja iz navedenih oblasti rješavaju u skladu sa principima iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Prepokrukama UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom.

Posebno je istaknuta velika korist organizovanja ovakvih sastanaka i jačanja saradnje među organizacijama slijepih, ali i potrba aktivnog djelovanja u koalicijama i pokretu osoba sa invaliditetom.

Sastanak je organizovan u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske (SRF), finansiranom od strane MyRight.

Više informacija o projektima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo možete naći na web stranici: http://www.slijepi-sa.org.ba/

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World