Sastanak Koordinacionog tijela Koalicije Kolosi Bijeljina

U okviru projekta ”Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” Koordinaciono tijelo Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI, održalo je redovni sastanak 05. avgusta 2022. godine u Bijeljini.

Slika nastala tokom sastanka u sali Hotela drina u Bijeljini, 5. avgust 2022

Na sastanku su analizirane dosadašnje aktivnosti, prisutni su informsani da je od strane koordinatora projekta i vodeće organizacije Koalicije, podnešen izvještaj o aktivnostima realizovanim u prvom dijelu godine. 

Razgovaralo se o aktivnostima koje slijede od septembra. U narednom periodu mentorica Slavena Rajić će zajedno sa administratoricom Foruma žena, Danijelom Đurić i sa Teodorom Simić zaduženom za Facebook grupu Foruma, raditi na promociji odnosno većoj vidljivosti u lokalnoj zajenici i u javnosti generalno. 

Forum žena s invaliditetom Koalicije KOLOSI formiran je u junu ove godine sa 12 žena koje su prošle mentorski program, a 11 se odlučilo nastaviti djelovati kroz Forum i uzeti učešće u aktivnostima koje slijede u okviru ovog projekta. 

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku: http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilities #MentoringProgram #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Pratite nas i putem Facebook stranica: Vidljiva & Ponosna i MyRight-BiHAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World