Sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 20. septembra 2018. godine održao je redovnu sjednicu u Udruženju slijepi Kantona Sarajevo.

Slika. Sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, 20. septembar 2018.

Na sjednici su razmatrane sljedeće tačke:

1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice KOO KS;

2) Kratak izvještaj o radu između dvije sjednice;

3) Utvrđivanje elemenata za pripremu sporazuma sa Vladom Kantona Sarajevo;

4) Razmatranje i usvajanje Strateškog i Akcionog plana u okviru MyRight Programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.;

5) Razmatranje programa političkih partija;

6) Razno.

Sjednica je održana u sklopu MyRight Programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World