Sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS

U Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona Sarajevo 04. maja 2018. godine održan je redovni sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo

Slika. Sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, 04. maj 2018.

Sastanku su prisustvovali predstavnici svih udruženja koja čine KOO KS, a dnevni red bio je sljedeći:

1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;

2) Implementacija LAP-a 2018.-2021.;

3) Protokol o radu i saradnji Koordinacionog tijela na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo;

4) Izborni programi političkih partija;

5) Saradnja s MyRight-om;

6) Tekuća pitanja.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World