Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj je 18. decemra 2018. u Doboj Istoku održala redovni sastanak svojih članica.

Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj je 18. decemra 2018. u Doboj Istoku održala redovni sastanak svojih članica

Na sastanku su analizirane aktivnosti i definisan plan rada koalicije do kraja decembra 2018. godine.

Sastanak je održan u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World