Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom KOLOSI Bijeljina

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 29. oktobra 2018. godine održala je redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina.

Slika. Satanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI, 29. oktobar 2018.

Na sastanku je pohvaljen zajednički rad i zagovaranje organizacija članica koalicije jer su u sklopu realizacije Lokalanog plana akcije u oblatsti invalidnosti (LPAI) za period 2018.-2020. godine za Grad Bijeljina obilježena tri nova parking mjesta za osobe sa invaliditetom u sklopu Agrotržnog centra „Knez Ivo od Semberije” u Bijeljini. Sa Gradskom upravom Bijeljina dogovoreno je obilježavanje još dva nova parking mjesta ispred Narodne biblioteke „Filip Višnjić” u Bijeljini, što je 02. novembra i realizovano.

U sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti za 2018. godinu razmatrana je situacija na nivou koalicije po pitanju prava mladihosobe sa invaliditetom. U sklopu ovih aktivnosti prikupljeno je 15 popunjenih upitnika za mlade osobe sa invaliditetom, te se ova aktivnost nastavlja i u daljem periodu.

Dogovorene su aktivnosti za pripreme okruglog stola u novembru 2018. godine sa nosiocima vlasti na lokalnom nivou na temu „Rodna ravnopravnost, mladi i obrazovanje vezano za član 24. UN Konvencije o pravima osoba sa invalidtetom”.

Na satanku su dogovorene aktivnosti i obaveze partnerskih članica koalicije oko vremena i načina obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra a koji će se organizovati u partnerstvu sa Gradskom upravom Bijeljina.

Sastanci Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI realizuju se u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World