Sastanak Koalcije organizacije osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je 13. decembra 2018. godine održala redovni sastanak u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos" u Tuzli. 

Slika. Sastanak Koalcije organizacija osoba sa invaliditetom 13. decembra 2018. godine u IC Lotos u Tuzli

Na sastanku se razgovaralo o realizaciji aktivnosti do kraja godine, a to je realizacija trening o rodnoj ravnopravnosti, uspostavljanje Foruma mladih osoba sa invaliditetom, Odbora za zagovaranje u obrazovanju. Takođe se razgovaralo o posebnom programu dodjele elektro-motornih kolica za osobe sa invaliditetom od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Sastanak je održan u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World