Sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom KOLOSI Bijeljina

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 19. septembra 2018. godine održala je redovni sastanak u prostorijama Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina. 

Slika 1. Sastanak Koalicije OOSI KOLOSI Bijeljina, 19. septembar 2018.

U sklopu realizacije Lokalnog plana akcije u oblatsti invalidnosti (LPAI) za period 2018.-2020. godine za Grad Bijeljina za čije se usvajanje zalagala koalicija KOLOSI u prethodnom periodu, ove sedmice je postavljena staza za slijepe i slobovide osobe u dužini od oko 300 metara na glavnom Gradskom trgu u Bijeljini, te će biti spojena sa dva pješačka prelaza za slijepe i slabovide osobe, koji su ranije ugrađeni u centru grada.

Slika 2. Sastanak Koalicije OOSI KOLOSI Bijeljina, 19. septembar 2018.

U sklopu MyRight Programa zajedničkih aktivnosti za 2018. godinu na sastanku je realizovano sljedeće:

  • Usvojena Strategije zagovaranja – promocije „ Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima” koalicija OOSI 2018.-2021.
  • Identifikovani primjeri dobre prakse podrške mladim osobama sa invaliditetom iz udruženja članica koalicije KOLOSI.
  • Usvojen prijedlog da se iz svake članice koalicije predlože mlade radi formiranja aktiva mladih osoba s invaliditetom na nivou koalicije.
  • Dat prijedlog za izgled upitnika za anketiranje mladih osoba sa invaliditetom iz partnerskih članica koalicije KOLOSI, a koji će se kasnije usaglasiti sa ostalim koalicijama u sklopu MyRight Programa zajedničkih aktivnosti za 2018. godinu.
Na sastanku je takođe dogovoren nastavak zagovaranja da sve mirnodopske osobe sa invaliditetom trebaju dobijati ličnu invalidninu bez obzira na vrstu, uzrok i vrijeme nastanka invaliditeta iz razloga što po novoj odluci Vlade Republike Srpske to mogu ostvariti samo oni koji su stekli invaliditet u razvojnom period do 18. godine života. Koalicija KOLOSI smatra da je to jedan vid diskriminacije prema ostalim osobama sa invaliditetom u Republici Srpskoj.

Sastanak koalicije KOLOSI je realizovan u sklopu MyRight Programa zajedničkih aktivnosti za 2018.-2021. Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World