Sastanak Aktiva/Vijeća mladih Koalicije OOSI HNK “Zajedno smo jači”

Početkom februara 2021. godine Aktiv/Vijeće mladih Koalicije OOSI HNK "Zajedno smo jači” održalo je svoj redovni sastanak u Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa". Razgovaralo se o aktivnostima i ostvarenim rezultatima u 2020. godini te o planovima za realizaciju aktivnosti u tekućoj godini.

Početkom februara 2021. godine aktiv/vijeće mladih koalicije oosi hnk

Sastanak je takođe bio prilika da se razgovara o UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, pravom alatu za zagovaranje.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž "Zajedno smo jači" aktivnosti realizuje u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti.

Više informacija možete naćina web stranici vodeće oreganizacije Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž "Zajedno smo jači", Udruženju mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa"https://ruzicnjak-mostar.com/ na sljedećem linku: http://ruzicnjak-mostar.com/vijece-mladih-koalicije-oosi-hnk-zajedno-smo-jaci-odrzalo-je-svoj-redovni-sastanak/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World