Sastanak Aktiva mladih osoba sa invaliditetom Koalicije KOLOSI Bijeljina

Aktiv mladih Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI zajedno sa drugim predstavnicima Koalicije su 29. avgusta 2019. godine održali sastanak u prostorijama „Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina”.

Slika. Aktiv mladih Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI zajedno sa drugim predstavnicima KOLOSI održali su sastanak 29. avgusta 2019. godine u prostorijama „Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina” Na sastanku su članice Aktiva Slavena i Emina prenijele svoja iskustva sa radionice izrade startegije Aktiva mladih u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018-2021, održane krajem juna 2019. godine u Sarajevu.

Na sastanku se razgovaralo o radionicama na temu "Prihvatanja osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih članova društvene zajednice" koje Koalicija zajedno sa Aktivom mladih planira organizovati u vrtićima i ostalim obrazovnim ustanova.

Takođe, u pripremi je blog na kome već radi član Aktiva Velibor Braco Lukić. Ovaj blog će biti namenjen pozitivnim primjerima i pričama o inkluziji osoba sa invaliditetom.

Članovi Aktiva smatraju da Aktiv treba imati svoj slogan, koji bi istakao suštinu onoga što svi mladi žele.

Dogovoreno je da na sljedećem sastanku sa predstavnicima udruženja Koalicije utvrditi na koji način uključiti nove članove u Aktiv mladih, te kako više aktivirati postojeće članove.

Aktiv mladih će u narednom period usmjeriti svoje kapacitete i aktivnosti ka ostvarenju konačnog cilja, a to je povećanje vidljivosti mladih osoba sa invaliditetom i ostvarivanje njihovih prava.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI sastanak je organizovala u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World