Sastanak Aktiva mladih Koalicije OOSI Tuzlanskog kantona

Aktiv mladih osoba sa invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je 06. juna 2019. godine održao sastanak u prostorijama vodeće organizacije Koalicije, Informativnom centru za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla.

Slika. Sastanak predstavnika Aktiva mladih Koalicije OOSI TK, 06. juna 2019. godine u IC LOTOS Tuzla

Na sastanku je za predsjednika Aktiva mladih osoba sa invaliditetom izabran Nedžad Pirić, a tokom sastanka se razgovaralo o ključnim pitanjima na kojima Aktiv mladih u budućnosti želi raditi i promjenama koje će zagovarati. Mladi sa invaliditetom su iznosili prijedloge o aktivnostima s ciljem ostvarivanja različitih vidova podrške za koje smatraju da su im najpotrebniji.

Sastanak Aktiva mladih Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona održan je u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World