Sastanak Aktiva mladih i Odbora za obrazovanje Koalicije OOSI regije Doboj

U vodećoj organizaciji Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 20. maja 2019. godine održan je sastanak predstavnika Aktiva mladih osoba sa invaliditetom i predstavnika Odbora za obrazovanje.

Slika. Sastanak Aktiva mladih i Odbora za obrazovanje Koalicije OOSI regije Doboj, u Udruženju paraplegičara regije Doboj 20. maj 2019.

Na sastanku su održane konsultacije u vezi sa planiranim radionicama za mlade osobe sa invaliditetom, te mogućnostima uključivanja što većeg broja mladih osoba sa invaliditetom iz ove regije.

Takođe se razgovaralo o organizovanju radionica na temu člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, formiranju baze podataka o osobama sa invaliditetom, te drugima aktivnostima u okviru planiranog programa i rada Koalicije.

Aktivi mladih osoba sa invaliditetom formirani su 2018. godine u svih pet koalicija koje okuplja MyRight-BiH, kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Odbor za obrazovanje unutar svake od koalicija foemiran je takođe prošle godine kako bi se sve aktivnosti vezane za primjenu člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom o inkluzivnom obrazovanju dodatno sistematizirale, i kako bi zagovaranje dobilo dodatne impulse kao na lokalnim nivoima na kojima koalicije djeluju, tako i na entitetskom i državnom nivo.

Sastanak predstavnika Aktiva mladih osoba sa invaliditetom i Odbora za obrazovanje Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj održan je u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World