Rezime prvog Globalnog samita o invalidnosti

Više od 300 vlada, organizacija osoba s invaliditetom, međunarodnih agencija i kompanija iz privatnog sektora su potpisale Povelju za promjenu, otvoreno se obavezujući na zajednički rad i povećano uključivanju osoba s invaliditetom u svoje aktivnosti.

Slika. Rezime prvog globalnog samita o invalidnosti, održanog 23. i 24. jula 2018. godine u Londonu, UK9 nacionalnih vlada se obavezalo na donošenje ili formulisanje novih ili revidiranih zakona kako bi ljudima s invaliditetom omogućile veća prava u zemljama u kojima žive.

18 vlada i drugih organizacija su se obavezale na nove akcijske planove za uključivanje osoba s invaliditetom.

33 vlade i organizacije su se obavezale podržati osobe s invaliditetom pogođene humanitarnim krizama, pa će tako australijska vlada donirati 16,4 miliona dolara za podršku aktivnostima uključivanja osoba s invaliditetom kao odgovor na sirijsku krizu.

19 vlada, kompanija i drugih organizacije takođe su se obavezale da će raditi na razvijanju vještina osoba s invaliditetom i podržavati ih u pristupu pristojnom radu.

7 UN agencija je prisustvovalo samitu, a sve su se obavezale promijeniti način uključivanja osoba s invaliditetom u svoj rad.

9 organizacija i vlada, uključujući USAID, Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i UNICEF, zajedno s domaćinom, vladom Velike Britanije, pridružile su se Globalnom partnerstvu za asistivnu tehnologiju čiji je cilj da transformiše pristup, i prihvatljivost cijene, pomagalima i osnovnim tehnologijama koje mogu mijenjatiživot osoba s invaliditetom.

UNICEF će pomoći da dodatnih 30 miliona djece s invaliditetom dobije visoko kvalitetno obrazovanje do 2030. putem programa u više od 140 zemalja;

18 vlada se obavezalo da će ulagati u obuku učitelja i unaprijediti način na koji djeca s invaliditetom uče;

do 2021. godine, 80% programa UN tijela za žene u različitim zemljama će se fokusirati na žene i djevojke s invaliditetom;

UN Fond za suzbijanje nasilja nad ženama potrošiti će 3 miliona dolara ove godine na 9 programa koji će obuhvatiti 8.000 žena i djevojaka;

9 afričkih vlada su se obvezale na stvaranje mreža kako bi se osiguralo da se osobe s invaliditetom ne zaboravljaju u njihovim društvima.

Posebno je važna preuzeta obaveza vlade Kirgistana da ratifikuje Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.

Sve aktivnosti na koje su se obavezale vlade kao i rokovi koje su postavili će biti praćeni od strane drugih učesnika samita, a takođe se očekuje da će rezultate objaviti javno na svojim i drugim web stranicama koje se bave pitanjima prava osoba s invaliditetom.

Više informacija na: https://www.gov.uk/government/topical-events/global-disability-summit-2018i na: https://www.gov.uk/government/speeches/penny-mordaunt-closing-speech-at-the-global-disability-summitAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World