Realizovan okrugli sto u organizaciji koalicije Kolosi Bijeljina

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 17. decembra 2019. godine je organizovala okrugli sto na temu „Poboljšano razumijevanje člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u institucijama sistema".

Slika 1. koalicija organizacija osoba sa invaliditetom grada bijeljina kolosi 17. decembra 2019. organizovala okrugli sto na temu „poboljšano razumijevanje člana 24 un konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u institucijama sistema

Tokom okruglog stola diskutovalo se na temu dogovora o principima i programu rada vezanim za primjenu člana 24 UN Konvencije o inkluzivnom obrazovanju na području Grada Bijeljina, upoznavanju predstavnika vlasti i institucija sa potrebom izdvajanja budžetskih sredstava za razumno prilagođavanje i za mapiranje budžeta Grada za inkluzivno obrazovanje i razumno prilagođavanje, te izvedeni zaključci o tim temama:

  • Da će Odbor za inkluzivno obrazovanje nakon praznika posjetiti sva odjeljenja Gradske uprave koja u djelokrugu imaju sadržaje koji se odnose na prilagođavanje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom i dogovoriti aktivnosti koje se mogu podržati budžetskim planovima tih segmenata lokalne vlasti;
  • Unapređenje saradnje u oblasti sporta, a posebno se stavlja akcenat na bavljenje sportom djece i starijih osoba sa invaliditetom u narednom periodu, o čemu se očekuju i sadržaji projekata kada se budu raspisali konkursi na nivou Gradske uprave za NVO;
  • Istaknuti značaj urađene analize pristupačnosti u obrazovnim institucijama na području Grada Bijeljina od strane Obudsmena za djecu RS kancelarija u Bijeljini, značaju inkluzivnog obrazovanja i otvorenosti za podršku roditeljima i djeci sa invaliditetom;
  • Odjeljenje za društvene djelatnosti prilagodilo način stipendiranja za osobe sa invaliditetom, dodajući u pravilnik i studente sa invaliditetom za koje je uslov stipendiranja niži prosjek ocjena nego za ostale student;
  • Zaključeno da se radi na planu održive urbane mobilnosti za sve osobe sa invaliditetom za područje Grada Bijeljina;
  • Zaključeno da je dosta mladih osoba sa invaliditetom koje nisu uspjele da završe i nastave svoje školovanje i istaknuto da je školovanje nužno da bi osobe sa invaliditetom mogle da budu samostalne;
  • Postoji potreba da se poštuje Pravilnik o pristupačnosti, a ne da se zaobilaze standardi, neophodnost lifta, da se pomogne porodicama koje imaju roditelje sa invaliditetom, da je neophodno raditi na zapošljavanju mladih osoba sa invaliditetom, da se uvede podbudžetski kod za inkluziju, da se napravi lista osoba sa invaliditetom sa njihovim željama i mogućnostima za rad i profesionalno osposobljavane i dokvalifikacije i da se nastavi sa uvođenjem dodatnih parking mjesta za osobe sa invaliditetom.

 

Slika 2. koalicija organizacija osoba sa invaliditetom grada bijeljina kolosi 17. decembra 2019. organizovala okrugli sto na temu „poboljšano razumijevanje člana 24 un konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u institucijama sistema

Učesnici okruglog stola su bili predstavnici Gradske uprave Bijeljina i ostalih institucija, predstavnici Koalicije KOLOSI zajedno sa predstavnicima Odbora za inkluzivno obrazovanje, Aktiva mladih sa invaliditetom te predstavnici medija.

Od učesnika okruglog stola ocjenjeno da je Koalicija bitna spona za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u Gradu i saradnje sa Gradskom upravom Bijeljina.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI okrugli sto je organizovala u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.

Više slika na našoj facebook stranici MyRight-BiH na sljedećem linku:
https://www.facebook.com/myrightbih/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World