Radovi Foruma žena s invaliditetom regije Doboj na sajmu u Loparama

Tokom mjeseca jula članice Foruma žena organizacija osoba s invaliditetetom regije Doboj su aktivno radile na pripremama za realizaciju preostalih zagovaračkih aktivnosti a članice koje su uključene u aktivnosti ekonomskog osnaživanja u okviru projekta "Ovdje sam – vidljiva i ponosna” su vrijedno radile na pripremi proizvoda za prezentaciju na sajmovima.

Slika je nastala tokom sajma u Loparama, na kojo se nalaze izloženi radovi članica Foruma žena s invaliditetom regije Doboj Tako su radovi članica Foruma predstavljeni na sajmu u Loparama na poziv i uz podršku Milene Obradović iz Saveza paraplegičara RS, te je ovo bila priliku da se radovi nađu među radovima žena s invaliditetom iz drugih opština.

Pored toga, u subotu, 29. jula na izletištu Matoševe Dubrave u Doboj Jugu održano je tradicionalno druženje i sportsko takmičenje osoba s invaliditetom sa područja Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona te Grada Doboja i opštine Teslić. U sportskom dijelu učestvovale su i članovi i članice Aktiva mladih i članice Foruma žena OOSI regije Doboj te su ostvarili odlične rezultate. Lidija Vuković je osvojila prvo mjesto u gađanju iz vazdušne puške a Tihomir Marković treće mjesto u šahu. Organizator ovogodišnjeg druženja i takmičenja je Udruženje paraplegičara i oboleljih od dječije paralize Doboj Jug uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Općine Doboj Jug i Koalicije OOSI regije Doboj.

Predstavnice i predstavnici Koalicije OOSI regije Doboj na je tradicionalnom druženju i sportsko takmičenje osoba s invaliditetom sa područja Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona te Grada Doboja i opštine TeslićOvo je bila još jedna u nizu aktivnosti u kojima zajedno učestvuju članovi i članice Aktiva mladih osoba s invaliditetom, Foruma žena i predstavnici organizacija članica Koalicije OOSI regije Doboj, čime se nastavlja rad na jačanju sinergije svih koji su uključeni u rad Koalicije.

Ovaj susret je bila prilika da se usaglase predstojeće aktivnosti kako u okviru zajednickih aktivnosti tako i u okviru projekta Ovdje sam – vidljiva i ponosna.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#ZaSnažnijiGlasŽena

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud

#ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRight

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World