Radionice na temu samozastupanja u organizaciji Udruženja mladih Ružičnjaka

Udruženja mladih "Ružičnjaka - Los Rosalesa" iz Mostara mnogo radi na samozastupanju organizujući redovne radionice za svoje članove. 

Slika. Udruženje mladih

Edukacijom o UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom usvajaju praktična znanja kao bi se mogli lično zalagati i odlučivati za svoja prava na obrazovanje, zdravstvo, sport, porodični život i sva druga prava koja im pripadaju.

Pored obuke i zagovaranja za svoja prava članovi udruženja se uče i praktičnim vještinama koje se tiču njihovih svakodnevnih aktivnosti kako bi ih mogli što samostalnije obavljati.

Radionice samozastupanja Udruženje mladih "Ružičnjaka - Los Rosalesa" održava u okviru aktivnosti projekta koji realizuju u partnerstvu sa švedskom organizacijom Grunden, finansiranom od strane MyRight.

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World