Radionica na temu mladih u organizaciji Koalicije KOLOSI Bijeljina

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI 17. juna 2019. godine u „Društvenom centru” MZ „Vuk Karadžić” u Bijeljini je organizovala radionicu za mlade osobe sa invaliditetom, njihove roditelje, predstavnike organizacija iz sastava koalicije KOLOSI i medija na temu „Podignuta svijest mladih osoba sa invaliditetom o ličnom identitetu unutar fenomena invalidnosti".

Slika 1. Radionica na temu mladih osoba sa invaliditetom u organizaciji Koalicije KOLOSI, 17. juni 2019. Bijeljina

Cilj radionice bio je podići svijesti mladih osoba sa invaliditetom o ličnom identitetu unutar fenomena invalidnosti, uz učešće njihovih roditelja i predstavnika koalicije KOLOSI. 

Nakon prezentacija o aktivnostima koje koalicija KOLOSI organizuje za mlade sa invaliditetom i prepoznavanja fenomena invalidnosti, u grupnom radu mladih i roditelja istaknuto je šta su njihovi problemi, a šta prijedlog njihovog rješenja za prevazilaženje teškoća na koje nailaze u zajednici.

Slika 2. Radionica na temu mladih osoba sa invaliditetom u organizaciji Koalicije KOLOSI, 17. juni 2019. Bijeljina

Na radionici je zaključeno da i pored značajnih rezultata koje su organizacije osoba sa invaliditetom postigle u radu sa mladima, još uvjek je previše mladih sa invaliditetom zatvoreno u četiri zida, još uvjek postoje mnoge psihološke prepreke da se uključe u društvene procese. Zbog toga ova radionica sublimira osnovne aktivnosti i smisao postojanja organizacija, daje podstrijek mladima sa invaliditetom da budu spremni da se suoče sa stvarnošću, prihvate svoj invaliditet i ograničenja i uprkos njima postanu sastavni i produktivni članovi društva.

Radionici je prisustvovalo 25 učesnika/ca iz članstva udruženja koja čine koaliciju, mladi sa invaliditetom, njihovi roditelji i mediji NTV Arena, RTV Slobomir i Semberske novine.

Radionicu su vodili treneri Novo Trifunović, Ivana Stevanović i Radmila Simić iz koalicije KOLOSI.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI je ovu radionicu organizovala u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.

Više slika na našoj facebook stranici MyRight-BiH na sljedećem linku: https://www.facebook.com/myrightbih/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World