Radionica u organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo

Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 1. novembra 2018. godine organizovalo je radionicu „Kako koristiti Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Agendu 2030 u zagovaranju za prava slijepih" za članove organa upravljanja i aktiviste Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Slika. Radaionica za članove organa upravljnja i aktiviste Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, 1. novembar 2018.

Na radionici je bilo prisutno 30 osoba. Voditelji radionice Amna Alispahić i Adis Arapović detaljno su govorili o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, Agendi 2030 za održivi razvoj, Preporukama UN Komiteta za prava OSI, te načinima zagovaranja za prava slijepih koristeći navedene dokumente. Poseban fokus stavljen je na kvalitetno obrazovanje, u skladu sa Članom 24 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Radionica je organizovana u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske (SRF), finansiranom od strane MyRight.

Više informacija o treninzima i drugim aktivnostima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo možete naći na web stranici: http://www.slijepi-sa.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World