Prvi sastanak Koalicije OOSI regije Doboj u 2021.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 03. marta 2021. godine je održala satanak svojih članica u Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj Jug. Sastanku su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija iz sve 4 opštine na kojim djeluje Koalicija.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj 03. marta 2021. godine je održala prvi satanak svojih članica u Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj Jug. Sastanku su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija iz sve 4 opštine na kojim djeluje Koalicija.Organizacije članice Koalicije su ovom prilikom obnovile izjave o partnerstvu za realizaciju zajedničkih aktivnosti za 2021. godinu u okviru programa MyRight, te su predstavljeni zaključci sa sastanka programskog odbora i radne grupe za izradu pozicionog dokumenta.

Na sastanku su predstavljena i dva projekta čiji će fokus biti na položaju žena s invaliditetom i seksualnom i rodno zasnovanom nasilju nad osobama s invaliditetom. Imenovani su timovi koji će predvoditi realizaciju aktivnosti na navedenim projektima za Koaliciju organizacija osoba sa invaliditeton regije Doboj. Ovi projekti se takođe ralizuju u okviru MyRight programa u Bosni i Hercegovini.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World