Prvi panel HLPF2018 - Cilj 11: uključivanje osoba sa invaliditetom u društva

Politički forum visokog nivoa (HLPF) ove godine se održava od 09. do 18. jula 2018. godine u sjedištu UN-a u Njujorku. Tema ovogodišnjeg foruma je "Transformacija ka održivim i otpornim društvima".

Slika. U okviru HLPF2018 prvi panel održan na temu Na prvom panelu HLPF2018 pod nazivom "Cilj 11: uključivanje osoba sa invaliditetom u društva", u ime Interesne grupe osoba sa invaliditetom za održivi razvoj (Stakeholder Group of Persons with Disabilities for Sustainable Development), g. Alzouma Maiga Idriss je poslao snažnu poruku o nedostatku podataka o invalidnosti: „Generalna skupština je usvojila globalni okvir indikatora u 2017. godini,  koji sadrži 11 inkluzivnih indikatora za invaliditet, kao i dodatne preporuke za dalje razvrstavanje podataka prema invaliditetu. Razvrstavanje podataka prema invaliditetu dodatno zahtijevaju brojne rezolucije UN-a, uključujući Ministarsku deklaraciju HLPF 2016. i 2017. i QCPR. Uprkos ovim činjenicama, na globalnom nivou ne vidimo podatke o invalidnosti. Ako nas ne računaju, mi se ne računamo i ostajemo iza. Nadalje, ozbiljno smo zabrinuti što je Izvještaj generalnog sekretara o implementaciji Ciljeva održivog razvoja (SDGs), koji je zasnovan na podacima, sadržavao 12 referenci za osobe sa invaliditetom u 2016. godini, dok je u 2018. godini sadržavao samo dvije referencije. Uprkos preporukama državama i drugim zainteresovanim stranama da iskoriste prednosti međunarodno uporedivih mjera koje su razvijene, uključujući i kratak niz pitanja za popise i ankete koje je razvila Vašingtonska grupa za statistiku osoba sa invaliditetom (WG-6), pitanja djece sa invaliditetom koje su razvili UNICEF i Vašingtonska grupa, nedostatak podataka i dalje postoji. Stoga preporučujemo državama da ulažu u visokokvalitetne, blagovremene, pouzdane i razdvojene podatke za izvještavanje o SDGs i da podstiču globalna partnerstva na podacima kao što su Together we count to be counted, to ensure evidence-based policy making."

Više na: http://www.internationaldisabilityalliance.org/HLPF2018-Statement-Idriss

Interesnu grupu osoba sa invaliditetom za održivi razvoj (Stakeholder Group of Persons with Disabilities for Sustainable Development) će na HALF2018 predstavljati preko 30 osoba sa invaliditetom i zastupnika iz cijelog svijeta.

Više o Interesnoj grupi osoba sa invaliditetom za održivi razvoj na: http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/stakeholder-group-persons-disabilities

#LeaveNoOneBehind #HLPF2018 #HLPF #SDGs #SGPWDAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World