Promocija modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i roditeljima

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla je 31. maja 2019. godine održala promociju novog modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima, u prostorijama udruženja „Vrati mi osmijeh" Živinice.

Slika 1. Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos

Promociji je prisustvovalo oko 40 učesnika, članova roditeljskih organizacija i drugih organizacija osoba sa invaliditetom.

Ovaj model će biti na raspolaganju svim organizacijama osoba sa invaliditetom koje rade sa mladima, organizacijama roditelja djece i mladih sa invaliditetom, te ga one mogu preuzeti i prilagoditi svojim jedinstvenim potrebama. Obzirom na univerzalnost tema i prilagodljivost modela, može biti od koristi i drugim organizacijama civilnog društva kao što su omladinske organizacije.

Slika 2. Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos

Model podrške mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima nastao je u okviru projekta "Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH", koji I.C. „Lotos" provodi u partnerstvu sa Centrom za samostalni život „STIL" iz Štokholma, finansiranom od strane MyRight.


Više informaciaj na web stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla na sljedećem linku: https://www.ic-lotos.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World