Program podrške među jednakima u okviru projkta I.C. Lotos Tuzla

U prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos" je 25. septembra 2018. godine održan je prvi sastanak za realizaciju podrške među jednakima.

Slika 1. Prvi sastanak za realizaciju programa podrške među jednakima u okviru projekta I. C. Lotos Tuzla, 25. 09. 2018.

Sastanku je prisustvovalo 14 mladih osoba sa invaliditetom koji su zajedno sa voditeljem psihologom Bojanom Šošićem kreirali program kako bi u budućnosti bio koristan novim generacijama mladih. Paralelno se održao i sastanak sa članovima porodica mladih osoba sa invaliditetom koji je vodila trenerica Amira Salković. 

Slika 2. Prvi sastanak za realizaciju programa podrške među jednakima u okviru projekta I. C. Lotos Tuzla, 25. 09. 2018.

Program podrške među jednakima je servis koji se zasniva na konceptu prema kojem osobe sa sličnim životnim iskustvom dijele informacije, znanja, emocionalnu i praktičnu podršku kako bi rješavali probleme, razvijali se i unaprijedili kvalitet života.

Program podrške se realizuje u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH", koji I.C. „Lotos" provodi u partnerstvu sa švedskom organizacijom „STIL" iz Štokholma, finansiranom od strane MyRight.

Više informaciaj na web stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla: https://www.ic-lotos.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World