Prezentacija publikacije Mir za sve – inkluzija osoba s invaliditetom u procesu..

MyRight- Empowers people with disabilities organizuje videokonferenciju povodom prezentacije nove publikacije "Mir za sve – inkluzija osoba s invaliditetom u procesu pomirenja: istraživanje u Bosni i Hercegovini”.

Slika. Na slici je MyRight logo, oker žuta zvijezda sa oborenim desnim krakom, ispod koje piše crnim zadebljanim slovia MYRIGHT EMPOWERS PEOPLE WITH DISABILITIES. Pozadina slike je bijele boje.

Istraživanje u Bosni i Hercegovini se odvijalo od jula 2020. do januara 2021. a finansirala ga je Folke Bernadotte Academy (FBA), Švedska agencija za mir, sigurnost i razvoj.

Cilj projekta jeste predstaviti politike, strategije i pristupe važnom uključivanju osoba s invaliditetom u inicijative koje se tiču procesa pomirenja i izgradnje mira, uzimajući u obzir njihova prava, potrebe i perspektive.

Prezentacija istraživanja će se realizovati 24. februara 2021. godine, u treminu od 13:00 do 15:00 sati (CET), putem Zoom platforme.

Jezici koji će biti korišteni tokom videokonferencije su: engleski sa simulatnim prijevodom na B/H/S i tumačenje na znakovni jezik.

Svi zainteresirani za učešće mogu se prijaviti na kontakt e-mail: sandra.storgards@myright.se, Sandra Storgårds projekt asistentica.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World