Prezentacija finalnog prijedloga Akcionog plana za unapređenje prava OSI u KS

U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 26. avgusta 2022.godine je održan okrugli sto na temu "Prezentacija finalnog prijedloga Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo, za period 2022.-2027.godina".

Na slici su učesnice i učesnici okruglog stola u Udruženju slijepih KS.

Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici udruženja Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (KOO KS), Udruženja Život sa down sindromom i SUMERA. Ispred institucija vlasti prisustvovali su predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Na početku okruglog stola preziniran je prijedlog finalnog Akcionog plana, koji je upućen Vladi Kantona Sarajevo u proceduru. Detaljna diskusija je vođena o Uredbi kojom se reguliše nabavka i distribucija pomagala. Dogovorene su aktivnosti koje treba poduzeti da bi se ova Uredba dopunila i dosljedno primjenjivala u praksi.

Okrugli sto je realizovan u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti koalicija „Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima" za 2022.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World