Prezentacija Brošure za zdravstvene radnike na Medicinskom fakultetu

Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci 26. septembra 2018. godine u saradnji sa Savezom MeNeRaLi organizovao je radionicu na temu izrade modela inovativnog pristupa u sticanju znanja i vještina zdravstvenih radnika o ophođenju prema osobama s invaliditetom, kroz obrazovni sistem.

Slika. Prezentacija Brošure za zdravstvene radnike o ophođenju osoba s invaliditetom na Medicinskom fakultetu u Banja Luci, 26. septembra 2018.

Tokom radionice edukatori/ce Jasminka Proho, Gospova Rađen Radić, Željko Bajić, Vahid Đulović i Nataša Maros su predstavili Brošuru za zdravstvene radnike o ophođenju prema osobama s invaliditetom koja je nastala kroz MyRight Program zajedničkih aktivnosti koalicija organizacija osoba s invaliditetom.

Slika 2. Prezentacija Brošure za zdravstvene radnike o ophođenju prema osobama s invaliditetom na Medicinskom fakultetu u Banja Luci, 26. septembar 2018.

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić, pozvao je osobe sa invaliditetom da dođu i posjete studente na fakultetu, da ispričaju svoje priče, te je takođe pozvao studente da posjete organizacije osoba sa invaliditetom i volontiraju u njima i na taj način upoznaju sa životom osoba sa invaliditetom.

Radionici su prisustvovali stručnjaci ispred Univerzitetsko kliničkog centra, Doma Zdravlja Banja Luka, Zavoda dr. Miroslav Zotović, nadležnih ministarstava, drugih relevantnih institucija i organizacija te predstanici organizacija osoba s invaliditetom, među kojima i terenski koordinatori koalicije regije Doboj Zoran Panić i Milorad Jović iz Kolosi Bijeljina.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World