Pres-konferencija Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj je 23. maja u Doboju organizovala pres-konferenciju na kojoj su javnosti predstavljene aktivnosti za 2019. godinu u okviru projekta „Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima 2018-2021", koji implementira pet koalicija u pet regija, u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.

Slika 1. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj organizovala pres konferenciju na kojoj su predszavljene aktivnost za ovu godinu koje će se realizovat kroz MyRight program zajedničkih aktivnosti, 23. maja u Doboju. Na slici je Jelena Mišić predstavnica Odbora za obrazovanje Koalicije tokom davanja izjave za medije

Aktivnosti za ovu godinu se realizuju od aprila do decembra, a njihov glavni fokus je na položaju mladih osoba sa invaliditetom i kvalitetno inkluzivno obrazovanje za osobe sa invaliditetom sa naglaskom na implementaciju člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Jedan od najbitnijih faktora je samozastupanje mladih osoba sa invaliditetom u procesu zagovaranja prava i jednakih mogućnosti, korištenjem UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Politike u oblasti invalidnosti BiH, entitetskih strategija i Lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti.

Slika 1. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj organizovala pres konferenciju na kojoj su predszavljene aktivnost za ovu godinu koje će se realizovat kroz MyRight program zajedničkih aktivnosti, 23. maja u Doboju. Na slici je predstavnik Aktiva mladih OSI Koalicije tokom davanja izjave za medije

Projektne aktivnosti su prisutnim medijima prezentirali predstavnici posebnog odbora koji će se baviti pitanjima primjene člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Aktiva mladih osoba sa invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World