Prepoznavanje vlastitog identiteta za mlade osobe sa invaliditetom

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI je 29. jula 2020. godine organizovala radionicu na temu „Prepoznavanja vlastitog identiteta za mlade osobe sa invaliditetom” u okviru Strategije zagovaranja - promocije "Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima" koalicija OOSI 2018.-2021.

Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI je 29. jula 2020. godine organizovala radionicu na temu „Prepoznavanja vlastitog identiteta za mlade osobe sa invaliditetom”.Readionica je organizovana za predstavnike Aktiva mladih osoba sa invaliditetom Bijeljina, predstavnike Gradske uprave Bijeljina, predstavnike koalicije KOLOSI i medije .

Predavačice su su bile Ivana Stevanović, Slavena Rajić diplomirane psihologice iz Aktiva mladih OSI Bijeljina i Radmila Simić, članica Odbora za obrazovanje (Odbora za praćenje primjene člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom) Koalicije KOLOSI.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljina KOLOSI radionicu je organizovana u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti.

Više informacija i zaključke sa radionice možete naći ovdje.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World