Poziv za trenere za novi ciklus radionica I. C. “Lotos” Tuzla

POZIV ZA KONSULTANTSKE USLUGE: TRENERE U OBLASTI LIDERSTVA ZA IZVEDBU RADIONICE ZAMLADE OSOBE SA INVALIDITETOM NA TEMU: „BUDUĆI LIDERI POKRETA ZA SAMOSTALNI ŽIVOT OSOBA SA INVALIDITETOM U BiH"

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla (I.C. „Lotos"), poziva zainteresirane edukatore/trenere ili pravna lica/organizacije specijalizirane za edukaciju u oblasti liderstva (trenere) da dostave ponudu za pripremu i izvođenje trodnevne radionice (3 radna dana), za mlade osobe sa invaliditetom (MOSI), na temu „Budući lideri Pokreta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH" (trening).
Trodnevna radionica će se održati u periodu 29. 06. 2018. do 01. 07. 2018. godine, u Hotelu Pahuljica na Vlašiću.
Zainteresirani svoje ponude mogu dostaviti najkasnije do četvrtka, 07. 06. 2018. godine, na e-mail: jaca@ic-lotos.org.ba.

Radionice se realizuju u okviru aktivnosti projekta „Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH", koji I.C. „Lotos" provodi u partnerstvu sa švedskom organizacijom „STIL" iz Štokholma, finansiranom od strane MyRight.

Više informaciaj na web stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla: https://www.ic-lotos.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World