Poziv za mlade osobe sa invaliditetom iz Tuzlanskog kantona za učešće u projektu

Pratnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom "Lotos" iz Tuzle danas je objavila javni poziv za mlade osobe sa invaliditetom između 18 i 36 godina sa područja Tuzlanskog kantona da se uključe u projekat "Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini".

Slika. Poziv za mlade osobe sa invaliditetom iz Tuzlanskog kantona za učešće u projektu koji implementita organizacija I.C. Lotos iz Tuzle, 04. oktobar 2018.Projekat ima za cilj povećano učešće mladih ljudi sa invaliditetom u promociji prava i jednakih mogućnosti i privlačenju novih aktivista u organizacije osoba sa invaliditetom.

Mlada osoba i član porodice koji budu učestvovali u projektu pohađati će treninge, obuke i razne druge aktivnosti tokom perioda od tri godine kako bi se upoznali sa pravima osoba sa invaliditetom i ojačali kapacitete i vještine za samostalan život i učešće u zajednici.
Članovi porodice će unaprijediti svoje vještine i kapacitete kako bi dali podršku mladoj osobi u ostvarivanju prava i napredovanju prema samostalnom životu.
Ukoliko ste zainteresovani učestvujete, prijavu trebate popuniti i donijeti u prostorije I.C. "Lotos”, Mihajla i Živka Crnogorčevića br. 3 u Tuzli svakim danom od 8:30 do 15:30. 

Na sljedećem linku možete preuzeti dokument za prijavu: https://www.ic-lotos.org.ba/index.php/posljednje-za-download

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili vam je potrebna pomoć možete se javiti na tel. 035 251 245 ili e-mail ic.lotos@bih.net.ba

Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini" I.C. „Lotos" provodi u partnerstvu sa švedskom organizacijom „STIL" iz Štokholma, finansiranom od strane MyRight.

Više informaciaj o projektu možete naći na web stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla na sljedećem linku: https://www.ic-lotos.org.ba/

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World