Poziv za edukaciju u okviru novog projekta Udruženja slijepih Kantona Sarajevo

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo počinje sa realizacijom novog projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti".

Slika. Poziv za edukaciju u okviru novog projekta Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, 24. april 2018.Ovaj projekat će se realizovati naredne četiri godine s ciljem unaprijeđivanja personalnih kapaciteta članova, te organizacionih i drugih kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH.

Akcionim planom za 2018. godinu također su predviđene značajne aktivnosti, a neke od njih su usmjerene na podizanje personalnih kapaciteta članova. Iz tih razloga pruža se mogućnost članovima udruženja slijepih da se prijave na sljedeće edukacije:

- Mobilitet;

- Obuka za korištenje kompjutera i smartfona;

- Edukacija mladih potencijalnih lidera za zagovaranje.

Ukoliko ste zainteresovani za edukaciju u nekoj od navedenih oblasti trebate se prijaviti u Udruženje slijepih Kantona Sarajevo na telefon: 033 445 185 ili na email: usgks@bih.net.ba. Rok za prijavu za edukaciju „Mobilitet i „Korištenje kompjutera i smartfona" je 10. maj 2018. godine, dok je rok za prijavu na „Edukaciju mladih potencijalnih lidera za zagovaranje" do 20. maja 2018. godine.

Više informacija o edukacijama i novom projektu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" možete naći na web stranici: http://www.slijepi-sa.org.ba/

Projekat "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske (SRF), finansiranom od strane MyRight.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World