Poziv za ponudu prijedloga kreativnog koncepta za nastavak kampanje

MyRight poziva zainteresirane organizacije da dostave prijedlog kreativnog koncepta drugog vala kampanje, s ciljem da se doprinese daljem podizanju nivoa upoznatosti i svijesti javnosti o pravu svakog djeteta s invaliditetom na kvalitetno inkluzivno obrazovanje planiran je nastavak kampanje u trajanju od 1. novembra 2020. do 10. januara 2021.godine, a čiji fokus će biti djeca i mlade osobe s invaliditetom i njihova iskustva inkluzivnog obrazovanja. 

Želimo ovim valom kampanje aktuelizirati, iskustva najmanje 15 djece i mladih s invaliditetom u odnosu na dostupnost najvažnijih neophodnih segmenata inkluzivnog obrazovanja, kroz kratke priče i prateće video materijale i fotografije.

Više u Pozivu koji možete naći OVDJE.

 

   


 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World