Potpisan ugovor za novi četverogodišnji projekat Udruženja slijepih KS

U kancelariji MyRight u Sarajevu, 26. aprila 2018. godine direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko i koordinatorica MyRight-a u BiH Binasa Goralija zvanično su potpisali ugovor o realizaciji projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" za period 2018.-2021. 

Slika. Zvanično potpisan ugovor za novi četverogodišnji projekat Udruženja slijepih KS, 26. april 2018.
Ovaj projekat će realizovati Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske (SRF), a finansiraće ga MyRight.
Ovaj četverogodišnji projekat ima za cilj da se unaprijede personalni kapaciteti slijepih osoba, te organizacioni i drugi kapaciteti organizacija slijepih u Federaciji BiH, a prije svega Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.
Podizanjem personalnih kapaciteta članova udruženja slijepih i samoodrživosti udruženja, te unapređenjem partnerskih odnosa sa institucijama vlasti, trebao bi se stvoriti puno povoljniji ambijent za zagovaranje boljeg položaja slijepih osoba u BiH.
Značajan broj aktivnosti koje su predviđene da se realizuju kroz ovaj projekat trebale bi doprinjeti efikasnijoj implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kako u bosansko-hercegovačkom zakonodavstvu tako i svakodnevnoj praksi.

Više informacija o novom projektu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo možete naći na web stranici: http://www.slijepi-sa.org.ba/
Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World