Potpisan ugovor za novi četverogodišnji projekat Udruženja “OAZA”

U kancelariji MyRight u Sarajevu, 3. maja 2018. godine direktor Udruženja "OAZA" Armin Smajlović i koordinatorica MyRight-BiH Binasa Goralija zvanično su potpisali ugovor o realizaciji projekta "Moje pravo na sport" za period 2018.-2021.

Slika. Zvanično potpisivanje ugovora za novi četverogodišnji projekat Udruženja OAZA, kancelarija MyRight, Sarajevo 3. maj 2018.

Projekat će realizovati Udruženje „OAZA" u saradnji sa partnerskom organizacijom FIFH Malme, a finansirat će ga MyRight.

Cilj ovog četverogodišnjeg projekta je povećati integraciju osoba sa intelektualnim teškoćama u Kantonu Sarajevo, kroz njihovo učešće u sportskim aktivnostima. 

Ovaj projektni cilj Udruženje „OAZA" planira dostići kroz:

  1. Jačanjem unutrašnjih kapaciteta Udruženje „OAZA" da organizuje i sprovodi sportske događaje za osobe sa intelektualnim teškoćama kroz partnerstvo sa Fifh Malme;
  2. Unaprijediti aktuelnu saradnju i proširiti partnerske odnose između Udruženja "OAZA" i sportskih klubova u Kantonu Sarajevo;
  3. Održati veliko međunarodno takmičenje „Sportske igre OAZE";
  4. Poboljšati kompetencije za samostalan život članova Udruženja "OAZA" kroz povećanje tjelesnih sposobnosti.

Više informacija o projektu „Moje pravo na sport" možete naći na web stranici Udruženja "OAZA”http://udruzenjeoaza.ba/bs/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World