Posjeta predstavnica partnerske organizacije STIL iz Štokholma

Predstavnice Centra za samostalni život „STIL" iz Štokholma Maria Dahl i Samieh Hardani su u sklopu studijske posjete Informativnom centru za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla, 04. decembra 2018. godine održale sastanak sa grupom mladih osoba sa invaliditetom, učesnicima projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH". 

Slika. U sklopu posjete oredstavnica pratnerske organizacije STIL iz Štokholma u prostorijama IC Lotos održan sastanak sa mladima osoba sa invalitettom, učesnika projekta koje zajedno implementiraju ove dvije organizacije, 4. decembar 2018.

Na sastanku se razgovaralo o budućoj saradnji i podijeljena su iskustva mladih iz učešća u projektu.

Projekat„Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH" I.C. „Lotos" provodi u partnerstvu sa Centrom za samostalni život „STIL" iz Štokholma, finansiranom od strane MyRight.

Više informaciaj na web stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla: https://www.ic-lotos.org.ba/

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World