Ponosne i vidljive u društvu – sretan 8. mart!

Dok svuda oko nas traju obilježavanja 8. marta, počevši od buketa, poklona pa sve do okruglih stolova koji obrađuju teme prava žena u konteksu ljudskih prava, često se zaboravi da je 8. mart takođe važan za djevojčice, djevojke i žene s invaliditetom.

Tema Međunarodnog dana žena 2021. godine je #ChooseToChallenge, koja ohrabruje ljude da pomažu u uspostavljanju rodno ravnopravnog društva, da slave ženska dostignuća, i podižu svijest protiv pristrasnosti i poduzimaju akcije za jednakost.

Pozivamo sve da izaberete zalaganje za rodnu jednakost i smanjenje diskriminacije po osnovu invaliditeta!

Više od milijardu ljudi širom svijeta ima neki oblik invaliditeta, a u ovoj brojci više učestvuju žene nego muškarci (19% žena su osobe s invaliditetom, dok od broja muškaraca, 12% su osobe s invaliditetom).

Djevojčice, djevojke i žene s invaliditetom se susreću s trostrukim diskriminacijom – one su žene, one su osobe s invaliditetom, i one su žene s invaliditetom.

Tokom današnjeg dana ćemo često čuti dokle smo kao društvo i kao pojedinci stigli u razumjevanju i provođenju rodne ravnopravnosti. Napredak je evidentan, ali toliko je još mnogo posla pred nama. Zato je pitanje rodne ravnopravnosti prepoznato i uvršeno kao jedan od 17 globalnih Ciljeva održivog razvoja (Agenda 2030), a naša moralna obaveza je postaviti prava djevojčica, djevojaka i žena s invaliditetetom među prioritetima.

U mnogim društvima žene rjeđe dolaze do kvalitetnog obrazovanja u odnosu na muškarce, a situacija se dodatno usložnjava ako je riječ o ženi s invaliditetom, što dalje vodi u začarani krug siromaštva, predrasuda i stigme, jer slabije ili nedostatak obrazovanja vodi nisko plaćenim poslovima, ili nemogućnosti nalaženja posla za žene s invaliditetom.

Žene s invaliditetom su češće žrtve nasilja i zlostavljanja u odnosu na ostale žene, pri tome se to nasilje češće dešava unutar porodica i od strane bliskih osoba.

Preduslov vidljivosti i učešća žena s invaliditetom jeste kvalitetno inkluzivno obrazovanje na koje MyRight ukazuje kroz kampanju #ProbudiSe, a učesnice su poručile da s ponosom ukazuju na svoju različitost koja mora biti vidljiva u društvu.


Video sa fotografijama i porukama učesnica kampanje #ProbudiSe: Nadina Imamović , Daria Delić, Ajla Huseinović, Harisa Memić

#ProudandVisible #internationalwomensday2021 #sdg5 #genderequality #leavenoonebehind #oursolutioninclusion #ProbudiSe

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World