Peti sastanak mentorice sa ženama s invaliditetom Koalicije OOSI TK

U okviru mentorskog programa projekta osnaživanja žena s invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!", 21. aprila 2022. godine mentorica Adisa Kišić je održala 5. sastanak sa ženama i djevojkama invaliditetom u okviru Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona.

Grupna slika učesnica sastanka zajedno sa mentoricom, nastala u prostorijama IC Lotos

Sastanak je održan u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos" a prisustvovalo je 13 učesnica. Tema sastanka je bila „Vještine komunikacije s osvrtom na Konvenciju UN o pravima osoba s invaliditetom".

Učesnicama su predstavljeni svrha i članovi Konvencije, kao i karakteristike i stilovi uspješne komunikacije, s fokusom na korist usvajanja i korištenja vještine asertivne komunikacije u svakodnevnom životu i radu organizacija u borbi za prava osoba s invaliditetom.

Kroz vježbu u grupama, učesnice su imale priliku da imaju različite uloge, suočavajući se s postavljenim primjerima problema koji su im zadati, kroz rad na osmišljavanju njihovog najboljeg rješenja.

Projekat„Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” je finansiran kroz programMyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku: http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditeto #WomenWithDisabilities

#MentoringProgram #GenderEquality #SDG5 #LeaeNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#Kolosi Bijeljina

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na našim facebook stranicama:Vidljiva &PonosnaiMyRight-BiH

 


 

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World