Peer Support sesije za mlade osobe sa invaliditetom i članove njihovih porodica

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom u BiH" partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla je 26. avgusta 2020. godine organizovala Peer Support sesije za mlade osobe sa invaliditetom i članove njihovih porodica.

Slika. u okviru projekta „jačanje kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom u bih

Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini "Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla realizuje u saradnji sa Centrom za samostalan život iz Štokholma STIL - personlig assistans och politisk påverkan, finansiran je od strane MyRight- Empowers people with disabilities u okviru programa u Bosni i Hercegovini.

Više informacija možete naći na facebook stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla i na web stranici na sljedećem linku: https://www.ic-lotos.org.ba/.

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World