Okrugli sto u organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uz podršku MyRight, 12. septembra 2018. godine organizovalo je okrugli sto na temu: "Implementacija Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom”.

Slika. udruženje slijepih kantona sarajevo 12. 09. 2018. godine organizovalo okrugli sto na temu :
Ovaj Akcioni plan usvojila je Vlada Kantona Sarajevo na 128. sjednici, održanoj 31. maja 2018. godine Također, razgovaralo se i o načinima podrške organizacijama osoba s invaliditetom od strane institucija vlasti u Kantonu Sarajevo.

U radu okruglog stola je učestvovalo oko 40 predstavnika iz ministarstava, općina, Gradske uprave, javnih ustanova, MyRight-a i organizacija osoba sa invaliditetom.

Jedinstven zaključak svih učesnika je da se u narednom periodu treba intenzivnije raditi na implementaciji Akcionog plana, te da se pristupi kreiranju modela koji će obezbijediti podršku svih nivoa vlasti u Kantonu Sarajevo organizacijama osoba sa invaliditetom.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" za period 2018.-2021., koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo implementira u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske (SRF), finansiran od strane MyRight.

Više informacija o projektima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo možete naći na web stranici: http://www.slijepi-sa.org.ba/

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World