Okrugli sto u organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo

Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 18. juna 2019. godine je u Sarajevu organizovalo okrugli sto na temu: "Implementacija Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo”.

Slika 1. Udruženje slijepih Kantona Sarajvo 18. juna 2019. organizovalo okrugli sto na temu implementacije Akcionog plana u oblasti invalidnosti

U radu ovog okruglog stola učestvovali su predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava, zastupnici kantonalnog i federalnog parlamenta, Grada Sarajeva, općina i javnih ustanova, te predstavnici Saveza slijepih Švedske (SRF), MyRight-a te članovi Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Tokom okruglog stola detaljno se diskutovalo o implementaciji Akcionog plana, o utvrđenim prioritetima, sa posebnim fokusom na položaj slijepih osoba i problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Slika 2. Udruženje slijepih Kantona Sarajvo 18. juna 2019. organizovalo okrugli sto na temu implementacije Akcionog plana u oblasti invalidnosti

Također, razgovaralo se i o načinima podrške organizacijama osoba sa invaliditetom od strane institucija vlasti u Kantonu Sarajevo.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske(SRF), finansiranom od strane MyRight.

Više informacija o projektima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo možete naći na web stranici: http://www.slijepi-sa.org.ba/

Više slika na našoj facebook stranici MyRight-BiH na sljedećem linku: https://www.facebook.com/myrightbih/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World